Chúng tôi sáng lập ra CHƠI NHẢY DÂY (CND) với mong muốn thổi thêm một ngọn lửa vào phong trào rèn luyện sức khoẻ vốn đang phát triển rất mạnh trong những năm gần đây bẳng cách tạo ra những nội dung về hướng dẫn nhảy dây từ căn bản tới nâng cao, chia sẻ và giao lưu với tất cả mọi người về nhảy dây đồng thời tạo ra những sản phẩm khác biệt và chất lượng, phù hợp với nhu cầu tập luyện theo các phương pháp tập luyện mới.

Nếu chỉ dùng 3 danh từ cơ bản để giới thiệu về chúng tôi thì đó là :